ROADSHOW BMW MOTORRAD JE TU!

ROADSHOW BMW MOTORRAD JE TU!

Nevlastníš motorku BMW? Nevadí, vítáme všechny motorkáře. Stačí vybrat den, čas, motorku a jedeš!

OTESTUJ NOVÉ MODELY NA ROADSHOW BMW MOTORRAD 2020

Kamion BMW Motorrad nabitý testovacími motorkami včetně novinek letošní sezóny zavítá přímo do našeho salonu MOTOCENTRUM BARTH v Pardubicích.
Těšit se můžeš na novinky F 900 R a F 900 XR, ale také na S 1000 XR a mnoho dalších. 

KDE: Motocentrum BARTH, PARDUBICE

Hůrka 1798, 530 12 Pardubice

KDY: 5. - 7. 6. 2020

pátek až sobota, 9:00 - 18:00

REGISTRACE = pátek 5. 6.   REGISTRACE = sobota 6. 6.   REGISTRACE = neděle 7. 6.

POZOR, minulý ročník se zaplnily kompletně všechny sloty, tak s přihlášením moc neotálej. 25. 5. to vypukne!
V případě nepříznivého počasí může být testovací jízda zrušena z důvodu zajištění bezpečnosti účastníků.

Děkujeme partnerovi Shell, který udává trend v oblasti vývoje paliv již více než sto let.
Všechny testovací motorky jezdí na palivo Shell V-Power Racing.

PODMÍNKY ÚČASTI NA ROADSHOW
Roadshow je event určený pro širokou motorkářskou veřejnost za účelem otestování motocyklů BMW. Jelikož chceme nabídnout možnost otestování našich motocyklů co nejvíce zájemcům, a kapacity testovacích jízd jsou omezeny, každý účastník má nárok na absolvování maximálně 2 testovacích jízd v rámci Roadshow 2020. V případě zájmu o otestování dalších modelů se může účastník obrátit na kteréhokoli z našich autorizovaných prodejců a dohodnout si individuální testovací jízdu. Z důvodu bezpečnosti bude účastníkovi umožněna testovací jízda pouze za předpokladu, že bude vhodně oblečen (motocyklový oděv, pevná obuv) a bude mít upevněnou motocyklovou přilbu. V pantoflích a kraťasech nebude účastníkovi testovací jízda umožněna. Po celou dobu testovací jízdy je účastník povinen se řídit pokyny Organizátora a dodržovat předpisy provozu na pozemních komunikacích.

Účastník se akce zúčastňuje na vlastní zodpovědnost. Účastník se svým vlastním jménem vzdává jakéhokoliv nároku vůči Organizátorovi na odškodnění v případě ublížení na zdraví či smrti, nebo jakékoliv jiné újmy v průběhu konání akce. Zřeknutí se nároku na odškodnění se nevztahuje na případy podléhající zákonu o právní zodpovědnosti výrobce za výrobky. Zbavení Organizátora odpovědnosti se rovněž netýká případů, kdy níže podepsaná osoba utrpí újmu úmyslným konáním Organizátora nebo jeho hrubou nedbalostí, nebo pokud níže podepsaná osoba utrpí zranění následkem nevyhovujícího stavu vozidel, poskytnutých Organizátorem níže podepsané osobě.

Účastník se zavazuje v plném rozsahu uhradit náhradu škody v případě vznesení nároků vůči Organizátorovi třetí stranou, pokud tato třetí strana utrpí zranění, ublížení na zdraví s následkem smrti nebo jinou újmu konáním níže podepsané osoby či vozidly používanými během akce níže podepsanou osobou. Toto se nevztahuje na případy, kdy nárok třetí strany podléhá rozsahu pojištění Organizátora. V rozsahu, v jakém pojišťovna uplatňuje nárok na proplacení vzhledem k likvidaci takové škody, zahrnuje odškodnění i daný nárok na proplacení. Účastník se rovněž zavazuje v plném rozsahu zbavit Organizátora zodpovědnosti a uhradit náhradu škod v případě jakéhokoliv porušení zákona, jiných právních úprav či předpisů při používání vozidel níže podepsanou osobou, kromě případů, kdy se porušení těchto zákonů a předpisů dopustí Organizátor. Organizátor má právo uhradit škodu a následně uplatnit nárok na proplacení dané částky níže podepsanou osobou.

Účastník nese vůči Organizátorovi zodpovědnost za všechny škody, které způsobí na jeho vozidlech. Spoluúčast v případě nehody činí 26 000 Kč.
Účastník musí být držitelem platného řidičského oprávnění na motorová vozidla odpovídající skupiny testovaného motocyklu.
Účastník nesmí být pod vlivem alkoholu nebo omamných látek. Organizátor si vyhrazuje právo podmínit účast na akci provedením dechové zkoušky. V případě pozitivního výsledku dechové zkoušky si Organizátor vyhrazuje právo na odmítnutí účastníka.
BMW Motorrad tým

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat:

Diana  Pětíková

Diana Pětíková

asistentka marketingového oddělení

diana.petikova@autocentrum.cz