BMW MOTORRAD ROADSHOW 20. - 21. 4. PARDUBICE

Kamion BMW přiveze o víkendu 20. - 21. 4. celkem 18 testovacích motorek do Motocentra BARTH v Pardubicích.

KDY: 20. - 21. 4.

ČAS: 9:00 - 18:00

KDE: Motocentrum BARTH - PARDUBICE, HŮRKA 1798

Zveme Vás do pardubického Motocentra BARTH, kde budete mít o velikonočním víkendu jedinečnou možnost otestovat novinky letošního roku.
Těšit se můžete na modely: R 1250, F 850 GS Adventure, nebo skútr C 400 X a GT.

TESTOVACÍ JÍZDY 20. 4. >     TESTOVACÍ JÍZDY 21. 4. >

Oficiální partner - Shell Česká republika

Všechny testovací motorky jezdí na palivo Shell V-Power Racing. Shell udává trend v oblasti vývoje paliv již více než sto let.

Podmínky účasti na Roadshow:

Roadshow je event určený pro širokou motorkářskou veřejnost za účelem otestování motocyklů BMW. Jelikož chceme nabídnout možnost otestování našich motocyklů co nejvíce zájemcům, a kapacity testovacích jízd jsou omezeny, každý účastník má nárok na absolvování maximálně 2 testovacích jízd v rámci Roadshow 2019. Z důvodu bezpečnosti bude účastníkovi umožněna testovací jízda pouze za předpokladu, že bude vhodně oblečen (motocyklový oděv, pevná obuv) a bude mít upevněnou motocyklovou přilbu. V pantoflích a kraťasech nebude účastníkovi testovací jízda umožněna. Po celou dobu testovací jízdy je účastník povinen se řídit pokyny Organizátora a dodržovat předpisy provozu na pozemních komunikacích.

Účastník se akce zúčastňuje na vlastní zodpovědnost. Účastník se svým vlastním jménem vzdává jakéhokoliv nároku vůči Organizátorovi na odškodnění v případě ublížení na zdraví či smrti, nebo jakékoliv jiné újmy v průběhu konání akce. Zřeknutí se nároku na odškodnění se nevztahuje na případy podléhající zákonu o právní zodpovědnosti výrobce za výrobky. Zbavení Organizátora odpovědnosti se rovněž netýká případů, kdy níže podepsaná osoba utrpí újmu úmyslným konáním Organizátora nebo jeho hrubou nedbalostí, nebo pokud níže podepsaná osoba utrpí zranění následkem nevyhovujícího stavu vozidel, poskytnutých Organizátorem níže podepsané osobě.

Účastník se zavazuje v plném rozsahu uhradit náhradu škody v případě vznesení nároků vůči Organizátorovi třetí stranou, pokud tato třetí strana utrpí zranění, ublížení na zdraví s následkem smrti nebo jinou újmu konáním níže podepsané osoby či vozidly používanými během akce níže podepsanou osobou. Toto se nevztahuje na případy, kdy nárok třetí strany podléhá rozsahu pojištění Organizátora. V rozsahu, v jakém pojišťovna uplatňuje nárok na proplacení vzhledem k likvidaci takové škody, zahrnuje odškodnění i daný nárok na proplacení. Účastník se rovněž zavazuje v plném rozsahu zbavit Organizátora zodpovědnosti a uhradit náhradu škod v případě jakéhokoliv porušení zákona, jiných právních úprav či předpisů při používání vozidel níže podepsanou osobou, kromě případů, kdy se porušení těchto zákonů a předpisů dopustí Organizátor. Organizátor má právo uhradit škodu a následně uplatnit nárok na proplacení dané částky níže podepsanou osobou.

Účastník nese vůči Organizátorovi zodpovědnost za všechny škody, které způsobí na jeho vozidlech. Spoluúčast v případě nehody činí 26 000 Kč. Účastník musí být držitelem platného řidičského oprávnění na motorová vozidla odpovídající skupiny testovaného motocyklu. Účastník nesmí být pod vlivem alkoholu nebo omamných látek. Organizátor si vyhrazuje právo podmínit účast na akci provedením dechové zkoušky. V případě pozitivního výsledku dechové zkoušky si Organizátor vyhrazuje právo na odmítnutí účastníka.

V případě zájmu o testování dalších modelů se můžete obrátit na naše prodejce a domluvit si s nimi individuální testovací jízdu.

X
Martin Blažek

Martin Blažek

prodejce Yamaha, Piaggio Group

martin.blazek@motocentrum-barth.cz

Filip Landsman

Filip Landsman

koordinátor půjčovny motocyklů

filip.landsman@motocentrum-barth.cz